مستندی در مورد ماهیت گروههای شیطان پرستی

باز هم سلام

یه مستندی به نام ظهور پیدا کردم

که طی مشاهده ی اون

شما با

ماهیت گروهها و فرقه های شیطان پرستی

آشنا میشید

و  میبینید که

خیلی لباسها و مُدهایی که

تو طی روز

اطرافمون اونها رو میبینیم

از کجا نشأت گرفته

و چه سیری داشته

تا به جامعه ی ما رسیده

به امید اینکه

سبب آگاهی بیشترمون بشه

و مواظب اطرافیان و نزدیکانمون باشیم

تا با پوشیدن یه لباس یا ...

به این مسیر ها کشیده نشوند.

بخش اول

بخش دوم

 

التماس دعا

یاعلی

/ 0 نظر / 16 بازدید