# امام_هادی

آگاه سازی نسبت به اهانت وقیحانه دشمنان اسلام به ساحت مقدس امام هادی علیه السلام

خواننده گرامی: جهت ترویج آگاهی عمومی از اقدام دشمنان کوردل شیعیان در اهانت به ساحت  مقدس امام هادی علیه السلام و ... ادامه مطلب
/ 11 نظر / 61 بازدید